BitTorrentTracker PerecTracker.org
BitTorrentTracker PerecTracker.org
    
Регистрация  ·  Вход
 
 · 
Забыли пароль?

 • План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій

  Ответить на тему
   
  Автор Сообщение

  -sasha2006

  Создавать темы 02-Апр-2012 18:33

         

  [Цитировать]

  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
  [html]<!-- HEADER START --><!-- HEADER END -->
  <div class='pageHeader'></div><br/>
  <br />
  <br />
  <table style="width:100%">
  <tr>
  <td width="70%">&nbsp;
  </td>
  <td width="30%" style="font-size:12px;">
  ЗАТВЕРДЖЕНО<br />
  Наказ Міністерства фінансів України<br />
  30.11.99 р. N 291<br />
  (у редакції наказу Міністерства фінансів України<br />
  від 09.12.2011 р. N <b>1591</b>)<br />
  <br />
  Зареєстровано<br />
  в Міністерстві юстиції України<br />
  28 грудня 2011 р. за N 1557/20295<br />
  </td>
  </tr>
  </table>
  <br />
  <p style='text-align: center'><strong>План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій</strong></p>
  <br />
  <div width="90%" style="text-align:justify; width:90%; margin-left:20px;">
  План рахунків бухгалтерського обліку застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства).<br />
  Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.<br /><br />
  Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.<br /><br />
  Підприємства, які застосовують Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186, використовують субрахунки, визначені цією Інструкцією.<br /><br />
  </div>
  <table class='reference' align='center'width='80%'>
  <tr>
  <th colspan=2>Синтетичні рахунки</th>
  <th rowspan=2>Сфера застосування</th>
  </tr>
  <tr>
  <th>Код</th>
  <th>Назва</th>
  </tr>
  <tr>
  <td align='center'>1</td>
  <td align='center'>2</td>
  <td align='center'>3</td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan=3><b>Клас 1. Необоротні активи</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>10</td>
  <td>Основні засоби</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>11</td>
  <td>Інші необоротні матеріальні активи</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>12</td>
  <td>Нематеріальні активи</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>13</td>
  <td>Знос (амортизація) необоротних активів</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>14</td>
  <td>Довгострокові фінансові інвестиції</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>15</td>
  <td>Капітальні інвестиції</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>16</td>
  <td>Довгострокові біологічні активи</td>
  <td>Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>17</td>
  <td>Відстрочені податкові активи</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>18</td>
  <td>Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>19</td>
  <td>Гудвіл</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan=3><b>Клас 2. Запаси</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>20</td>
  <td>Виробничі запаси</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>21</td>
  <td>Поточні біологічні активи</td>
  <td>Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>22</td>
  <td>Малоцінні та швидкозношувані предмети</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>23</td>
  <td>Виробництво<sup>1</sup></td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>24</td>
  <td>Брак у виробництві</td>
  <td>Галузі матеріального виробництва</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>25</td>
  <td>Напівфабрикати</td>
  <td>Промисловість</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>26</td>
  <td>Готова продукція</td>
  <td>Промисловість, сільське господарство та ін.</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>27</td>
  <td>Продукція сільськогосподарського виробництва</td>
  <td>Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>28</td>
  <td>Товари</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan=3><b>Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>30</td>
  <td>Каса</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>31</td>
  <td>Рахунки в банках</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>33</td>
  <td>Інші кошти</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>34</td>
  <td>Короткострокові векселі одержані</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>35</td>
  <td>Поточні фінансові інвестиції</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>36</td>
  <td>Розрахунки з покупцями та замовниками</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>37</td>
  <td>Розрахунки з різними дебіторами</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>38</td>
  <td>Резерв сумнівних боргів</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>39</td>
  <td>Витрати майбутніх періодів</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan=3><b>Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>40</td>
  <td>Статутний капітал</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>41</td>
  <td>Пайовий капітал</td>
  <td>Кооперативні організації, кредитні спілки</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>42</td>
  <td>Додатковий капітал</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>43</td>
  <td>Резервний капітал</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>44</td>
  <td>Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>45</td>
  <td>Вилучений капітал</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>46</td>
  <td>Неоплачений капітал</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>47</td>
  <td>Забезпечення майбутніх витрат і платежів</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>48</td>
  <td>Цільове фінансування і цільові надходження<sup>2</sup></td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>49</td>
  <td>Страхові резерви</td>
  <td>Страхова діяльність</td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan=3><b>Клас 5. Довгострокові зобов'язання</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>50</td>
  <td>Довгострокові позики</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>51</td>
  <td>Довгострокові векселі видані</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>52</td>
  <td>Довгострокові зобов'язання за облігаціями</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>53</td>
  <td>Довгострокові зобов'язання з оренди</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>54</td>
  <td>Відстрочені податкові зобов'язання</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>55</td>
  <td>Інші довгострокові зобов'язання</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan=3><b>Клас 6. Поточні зобов'язання</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>60</td>
  <td>Короткострокові позики</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>61</td>
  <td>Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>62</td>
  <td>Короткострокові векселі видані</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>63</td>
  <td>Розрахунки з постачальниками та підрядниками</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>64</td>
  <td>Розрахунки за податками й платежами</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>65</td>
  <td>Розрахунки за страхування</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>66</td>
  <td>Розрахунки за виплатами працівникам</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>67</td>
  <td>Розрахунки з учасниками</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>68</td>
  <td>Розрахунки за іншими операціями</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>69</td>
  <td>Доходи майбутніх періодів</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan=3><b>Клас 7. Доходи і результати діяльності</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>70</td>
  <td>Доходи від реалізації<sup>3</sup></td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>71</td>
  <td>Інший операційний дохід</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>72</td>
  <td>Дохід від участі в капіталі</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>73</td>
  <td>Інші фінансові доходи</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>74</td>
  <td>Інші доходи</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>75</td>
  <td>Надзвичайні доходи</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>76</td>
  <td>Страхові платежі</td>
  <td>Страхова діяльність</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>79</td>
  <td>Фінансові результати</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan=3><b>Клас 8. Витрати за елементами</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>80</td>
  <td>Матеріальні витрати</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>81</td>
  <td>Витрати на оплату праці</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>82</td>
  <td>Відрахування на соціальні заходи</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>83</td>
  <td>Амортизація</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>84</td>
  <td>Інші операційні витрати</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>85</td>
  <td>Інші затрати</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan=3><b>Клас 9. Витрати діяльності</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>90</td>
  <td>Собівартість реалізації</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>91</td>
  <td>Загальновиробничі витрати</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>92</td>
  <td>Адміністративні витрати</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>93</td>
  <td>Витрати на збут</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>94</td>
  <td>Інші витрати операційної діяльності</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>95</td>
  <td>Фінансові витрати</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>96</td>
  <td>Втрати від участі в капіталі</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>97</td>
  <td>Інші витрати</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>98</td>
  <td>Податок на прибуток</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>99</td>
  <td>Надзвичайні витрати</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan=3><b>Клас 0. Позабалансові рахунки</b></td>
  </tr>
  <tr>
  <td>01</td>
  <td>Орендовані необоротні активи</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>02</td>
  <td>Активи на відповідальному зберіганні</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>03</td>
  <td>Контрактні зобов'язання</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>04</td>
  <td>Непередбачені активи й зобов'язання</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>05</td>
  <td>Гарантії та забезпечення надані</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>06</td>
  <td>Гарантії та забезпечення отримані</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>07</td>
  <td>Списані активи</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>08</td>
  <td>Бланки суворого обліку</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>09</td>
  <td>Амортизаційні відрахування</td>
  <td>Усі види діяльності</td>
  </tr>
  </table>
  <br /><br /><br />
  <hr />
  <div width="90%" style="text-align:justify; width:90%; margin-left:20px;">
  <sup>1</sup> Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.<br /><br />
  <sup>2</sup> Мають бути виділені окремі субрахунки, на яких ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства, а також облік надходження та використання платниками податку на додану вартість коштів благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість.<br /><br />
  <sup>3</sup> Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік доходів за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.".<br /><br />
  </div>
  <!-- FOOTER START --><!-- FOOTER END -->[/html]

  _________________

  ░▒▓█▀▄▀▄▀▄█▓▒░
  [Профиль] [ЛС]
  Показать сообщения:    
  Ответить на тему

  Текущее время: Сегодня, в 02:39

  Часовой пояс: GMT + 2  Вы не можете начинать темы
  Вы не можете отвечать на сообщения
  Вы не можете редактировать свои сообщения
  Вы не можете удалять свои сообщения
  Вы не можете голосовать в опросах
  Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
  Вы не можете скачивать файлы