BitTorrentTracker PerecTracker.org
BitTorrentTracker PerecTracker.org
    
Регистрация  ·  Вход
 
 · 
Забыли пароль?

 • Порядок заповнення податкової накладної. Наказ Міністерства фінансів України 01.11.2011 N 1379

  Ответить на тему
   
  Автор Сообщение

  -sasha2006

  Создавать темы 08-Фев-2012 20:29

         

  [Цитировать]

  [html]<!-- InstanceBegin template="/Templates/shablon3.dwt" codeOutsideHTMLIsLocked="false" -->
  <head>
  <!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" -->
  <title>Порядок заповнення податкової накладної</title>
  <!-- InstanceEndEditable -->
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
  <!-- InstanceBeginEditable name="head" --> <!-- InstanceEndEditable --> <!-- InstanceParam name="Region1" type="boolean" value="true" -->
  </head>
  <body bgcolor="ebebeb" link="#669966" vlink="#669966" alink="#669966">
  <table width="1024" border="0" align="center">
  <tr>
  <td height="18" valign="top" bgcolor="#C2D6C5"><div align="center"><b><font color="#000000"><!-- InstanceBeginEditable name="2" -->Порядок
  заповнення податкової накладної <!-- InstanceEndEditable --> </font></b></div></td>
  </tr>
  <tr>
  <td height="10" valign="top"><!-- InstanceBeginEditable name="1" -->
  <P LANG="uk-UA" ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</P>
  <P LANG="uk-UA" ALIGN=JUSTIFY STYLE="margin-bottom: 0cm">&nbsp;</P>
  <div align="right">
  <table width="28%" cellpadding="2" style="margin-bottom: 0.49cm">
  <tr>
  <td height="100"> <p align="justify"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>ЗАТВЕРДЖЕНО<br>
  Наказ Міністерства фінансів України<br>
  01.11.2011 N 1379</strong></font></p>
  <p align="justify"><strong><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Зареєстровано<br>
  в Міністерстві юстиції України<br>
  22 листопада 2011 р. за N 1333/20071</font></strong></p></td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  <P ALIGN=center STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm">
  <p align="center"></p>
  <p CLASS="western" ALIGN=center><strong><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">ПОРЯДОК<BR>
  заповнення податкової накладн</font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">ої</font></strong></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">1.
  Податкову накладну заповнює особа, яка зареєстрована як платник податку
  в податковому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер
  платника податку на додану вартість.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Якщо
  не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні
  підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг
  та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований
  платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може
  делегувати філії або структурному підрозділу право виписки податкових
  накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному
  підрозділу присвоїти окремий числовий номер, про що має письмово повідомити
  орган державної податкової служби за місцем його реєстрації як платника
  податку на додану вартість.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">При
  складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом
  платника податку в податковій накладній зазначаються найменування головного
  підприємства, зареєстрованого як платник податку, що передбачена статутними
  документами, та найменування такої філії (структурного підрозділу).</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Під
  час виконання договорів про спільну діяльність податкова накладна виписується
  особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за
  утримання і внесення податку до бюджету. Облік результатів спільної діяльності
  ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку
  господарських результатів такої особи.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">При
  здійсненні господарських операцій, пов'язаних із використанням майна,
  отриманого в управління за договорами управління майном, податкова накладна
  виписується особою - управителем майна, яка веде окремий облік з податку
  на додану вартість таких господарських операцій та відповідальна за утримання
  і внесення податку до бюджету.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">У
  разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на
  митній території України, податкова накладна виписується зареєстрованим
  на території України платником податку - покупцем (отримувачем).</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Суб'єкти
  підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування,
  яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його
  нарахування за іншими ставками, ніж визначені підпунктом &quot;а&quot;
  пункту 193.1 статті 193 розділу V з урахуванням положень пункту 10 підрозділу
  2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс), утрачають право
  на складання податкової накладної.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Податкова
  накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначена
  у цьому пункті.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">2.
  Податкова накладна заповнюється державною мовою за встановленою формою
  шляхом:</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">або
  видруковування такої форми з подальшим заповненням її платником податку
  на додану вартість розбірливим почерком ручкою з чорнилом (пастою) синього
  або чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">або
  заповнення її в електронному вигляді з подальшим видруковуванням. Друкована
  податкова накладна може бути як з клітинками, так і без них.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: color=red; 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><b>Реквізити
  заголовної частини податкової накладної вирівнюються по правій межі поля.</b></font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">3.
  Податкова накладна виписується у день виникнення податкових зобов'язань
  продавця. Дата виписки податкової накладної заповнюється цифрами у такій
  послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири
  цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті виписки
  податкової накладної не проставляються.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Порядковий
  номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера в реєстрі
  виданих та отриманих податкових накладних та не містить літер чи інших
  символів.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">При
  складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника
  податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням
  присвоєного числового номера і визначається числовим значенням через дріб.
  У чисельнику порядкового номера податкової накладної проставляється порядковий
  номер, а в знаменнику - числовий номер філії чи структурного підрозділу.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Платники
  податку на додану вартість складають окремі податкові накладні за видами
  діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають
  у порядковому номері накладної після знака дробу перед номером філії чи
  структурного підрозділу код відповідної діяльності:</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">2
  - сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим
  оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства,
  а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">3
  - сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають
  критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу, але які не обрали
  спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового
  господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну
  власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти,
  вироблені у власних переробних цехах;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">4
  - переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з пунктом 1 підрозділу
  2 розділу XX Кодексу за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні
  продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених
  у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), у повному обсязі
  спрямовують суми податку на додану вартість до спеціального фонду державного
  бюджету.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">4.
  Місцезнаходження (податкова адреса) продавця та місцезнаходження (податкова
  адреса) покупця вказуються з урахуванням вимог статті 45 глави I розділу
  II Кодексу та статей 29 і 93 Цивільного кодексу України.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">У
  графі &quot;Вид цивільно-правового договору&quot; податкової накладної
  зазначається вид цивільно-правового договору згідно з видом договірних
  зобов'язань, визначених Цивільним кодексом України. Дата укладання договору
  проставляється відповідно до вимог пункту 3 цього Порядку.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">5.
  Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній
  повинна відповідати сумі податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг
  продавця у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">6.
  Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія).
  При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні
  відмітки (потрібне виділяється поміткою &quot;Х&quot;).</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Податкова
  накладна, яка виписується платником податку - отримувачем товарів/послуг,
  складається в одному примірнику.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">6.1.
  Оригінал податкової накладної надається покупцю (отримувачу) товарів/послуг
  на його вимогу.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Податкова
  накладна, яка відповідно до пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу
  підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, надається
  покупцю тільки після реєстрації, що здійснюється в порядку, встановленому
  Кабінетом Міністрів України. При цьому у верхній лівій частині податкової
  накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється поміткою
  &quot;Х&quot;).</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">6.2.
  Податкова накладна є підставою для віднесення до податкового кредиту витрат
  зі сплати податку на додану вартість у покупця, зареєстрованого як платник
  податку.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">6.3.
  Не дає права покупцю на віднесення сум податку на додану вартість до податкового
  кредиту:</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">відсутність
  факту реєстрації платником податку - продавцем товарів/послуг податкових
  накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">порушення
  порядку заповнення податкової накладної;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">податкова
  накладна виписана платником, звільненим від сплати податку за рішенням
  суду, після набрання чинності таким рішенням суду.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">6.4.
  Копія податкової накладної залишається у продавця товарів/послуг як податковий
  документ і зберігається в порядку та протягом строку, передбаченого законодавством
  для зобов'язань із сплати податку.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">7.
  Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції
  з постачання товарів/послуг, на вимогу їх отримувача.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">У
  разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі
  порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному
  реєстрі податкових накладних покупець таких товарів/послуг має право додати
  до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою
  на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до
  складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або
  інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку
  з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених
  відповідно до Закону України &quot;Про бухгалтерський облік та фінансову
  звітність в Україні&quot;, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">8.
  Усі примірники податкових накладних, окремі особливості заповнення яких
  викладені в підпунктах 8.1 - 8.4 цього пункту, залишаються в особи, що
  їх виписала, і зберігаються відповідно до викладеного в підпунктах 6.1
  та 6.4 пункту 6 цього Порядку.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">У
  верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна
  помітка &quot;Х&quot; та зазначається тип причини:</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">01
  - Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">02
  - Постачання неплатнику податку;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">03
  - Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">04
  - Постачання у межах балансу для невиробничого використання;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">05
  - Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">06
  - Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">07
  - Експортні постачання;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">08
  - Постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на
  додану вартість;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">09
  - Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на
  додану вартість;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">10
  - Визнання умовного постачання товарних залишків та/або необоротних активів,
  що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації
  як платника податку на додану вартість, щодо яких був нарахований податковий
  кредит у минулих або поточному податкових періодах при анулюванні реєстрації
  платника податку на додану вартість;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">11
  - Виписана за щоденними підсумками операцій;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">12
  - Виписана на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену
  виходячи з рівня звичайних цін;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">13
  - Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг
  не у господарській діяльності;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">14
  - Виписана покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">8.1.
  У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник
  податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій з натуральних
  виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових
  відносинах з платником податку, у рядках &quot;Індивідуальний податковий
  номер покупця&quot; та &quot;Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку
  на додану вартість (покупця)&quot; проставляється нуль.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">8.2.
  У разі виписки податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від
  нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України:</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">у
  рядку &quot;Індивідуальний податковий номер продавця&quot; відображається
  умовний ІПН &quot;300000000000&quot;, а у разі якщо такі послуги не призначаються
  для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання
  для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце
  постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу
  V Кодексу, - умовний ІПН &quot;200000000000&quot;;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">у
  рядку &quot;Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану
  вартість (продавця)&quot; проставляється нуль.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">8.3.
  У разі постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для
  невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими суми
  податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту,
  в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування;
  визнання умовного постачання товарних залишків та/або необоротних активів,
  що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації
  як платника податку на додану вартість, щодо яких був нарахований податковий
  кредит у минулих або поточному податкових періодах; ліквідації основних
  засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих
  основних засобів до складу невиробничих у рядках &quot;Індивідуальний
  податковий номер покупця&quot; та &quot;Номер свідоцтва про реєстрацію
  платника податку на додану вартість (покупця)&quot; проставляється нуль.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">8.4.
  Податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо
  податкова накладна не була виписана на ці операції) у разі:</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">здійснення
  постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є
  платником податку);</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">виписки
  транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються
  платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається
  за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму
  податку та податковий номер продавця, за винятком тих, форма яких встановлена
  міжнародними стандартами;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">надання
  платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг,
  загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового
  номерів постачальника).</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">9.
  Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються
  окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному покупцю
  як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування,
  продавець складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення
  в одній накладній одночасно графи 11 та граф 8, 9 і 10).</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Зазначене
  не поширюється на операцію з постачання товарів/послуг, до якої одночасно
  застосовується як нульова ставка, так і основна. У такому разі складається
  одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">10.
  У разі постачання товарів/послуг, звільнення від оподаткування яких передбачено
  статтею 197 розділу V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу, у податковій
  накладній у розділі III та графі 11 робиться помітка &quot;Без ПДВ&quot;
  з обов'язковим посиланням на відповідний пункт та/або підпункт, статтю,
  підрозділ, розділ Кодексу.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">11.
  У разі постачання товарів/послуг, оподаткування яких передбачено статтею
  195 Кодексу за нульовою ставкою, у розділі III та графах 9 і 10 проставляється
  нуль.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">12.
  До розділу I податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури
  постачання товарів/послуг, а саме:</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">12.1
  у графу 2 - дата виникнення податкового зобов'язання у продавця, тобто
  здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту
  187.1 статті 187 розділу V Кодексу;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">12.2
  у графу 3 - номенклатура товарів/послуг продавця;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">у
  податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни над
  фактичною, у цій графі також указується &quot;перевищення звичайної ціни
  над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній
  N _______&quot; (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної
  на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної
  (контрактної) вартості);</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">у
  податковій накладній, виписаній на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг,
  обчислену виходячи з рівня звичайних цін, у цій графі також указується
  &quot;звичайна ціна за товарами, послугами, указаними в податковій накладній
  N _______&quot; (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної
  на суму безоплатного постачання цих товарів/послуг, яка дорівнює нулю);</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">у
  податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни, збільшеної
  на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на
  суму номіналу процентного векселя, над фактичною ціною, у цій графі, крім
  &quot;перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами,
  указаними в податковій накладній N _______&quot;, також зазначається &quot;сума
  процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу
  процентного векселя&quot;.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">У
  разі перевищення кількості найменувань поставлених товарів/послуг над
  кількістю рядків, відведених для їх розміщення у бланку податкової накладної,
  такий бланк доповнюється необхідною кількістю рядків;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">12.3
  у графу 4 - код товару згідно з УКТ ЗЕД.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Графа
  4 заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених
  на митну територію України на всіх етапах постачання таких товарів/послуг;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">12.4
  у графу 5 - одиниця виміру товарів/послуг - грн, шт., кг, м, см, м куб.,
  см куб., л тощо;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">12.5
  у графу 6 - кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">У
  разі якщо послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному
  вираженні, у графі 6 указується: &quot;послуга/проценти тощо&quot;;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">12.6
  у графу 7 - ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку
  на додану вартість;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">12.7
  у графу 8 - база оподаткування товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню
  податком на додану вартість за основною ставкою - 20 відсотків (з 01.01.2014
  - 17 відсотків);</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">12.8
  у графу 9 - база оподаткування при здійсненні операцій на митній території
  України з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком
  на додану вартість за нульовою ставкою (згідно з Кодексом);</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">12.9
  у графу 10 - база оподаткування при здійсненні експортних операцій, які
  підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою
  (підпункт 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу);</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">12.10
  у графу 11 - база оподаткування товарів/послуг, які звільнені від оподаткування
  відповідно до статті 197 розділу V та підрозділу 2 розділу XX Кодексу;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">12.11
  у графу 12 - загальна сума коштів, що підлягає сплаті.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">13.
  До розділу II податкової накладної вносяться дані щодо зворотної (заставної)
  тари. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна)
  і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 12 як загальна
  сума коштів, що підлягають сплаті.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">14.
  Податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання
  товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок
  як попередня оплата (аванс).</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">У
  разі коли частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік
  (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до
  податкової накладної (додаток 1) і в повній вартості враховується у податковій
  накладній та загальних податкових зобов'язаннях (додаток 1 виписується
  у двох примірниках, з яких оригінал видається покупцю товарів/послуг,
  а копія залишається у продавця товарів/послуг).</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">У
  разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію
  України, у графі 4 додатка 1 до податкової накладної вказується код таких
  товарів згідно з УКТ ЗЕД.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">15.
  У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний
  або ритмічний характер при постійних зв'язках із покупцем, покупцю може
  бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі
  періодичності оплати поставлених товарів/послуг (один раз на п'ять днів;
  один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не
  пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної
  обов'язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних
  супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">16.
  Усі примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою
  платником податку здійснювати постачання товарів/послуг, та скріплюються
  печаткою такого платника податку - продавця. Податкова накладна не підписується
  покупцем товарів/послуг і не скріплюється його печаткою.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Податкова
  накладна, складена філією чи іншим структурним підрозділом платника податку,
  скріплюється печаткою платника податку - продавця, яка, крім реквізитів
  такого платника податку, може містити найменування філії чи іншого структурного
  підрозділу, що заповнив таку накладну.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Для
  скріплення податкових накладних може бути виготовлена окрема печатка &quot;Для
  податкових накладних&quot;.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">17.
  У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін
  і перевищує суму постачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної
  (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець
  виписує дві податкові накладні: одну - на суму, розраховану виходячи з
  фактичної ціни постачання, другу - на суму, розраховану виходячи з перевищення
  звичайної ціни над фактичною. У податковій накладній, яка виписана на
  суму перевищення звичайної ціни над фактичною, робиться позначка відповідно
  до пункту 8 цього Порядку (01 - Виписана на суму перевищення звичайної
  ціни над фактичною). Така податкова накладна покупцю не надається; усі
  примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Такий
  порядок виписки податкових накладних застосовується і в разі, якщо база
  оподаткування визначається виходячи із звичайних цін:</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">збільшених
  на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на
  суму номіналу процентного векселя. При цьому до податкової накладної,
  виписаної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, включається
  і сума вказаних процентів;</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">безоплатно
  поставлених товарів/послуг (12 - Виписана на вартість безоплатно поставлених
  товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін).</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">18.
  У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до
  статті 192 розділу V Кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок
  коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної
  (далі - розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової
  накладної.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Порядок
  складання, реєстрації, зберігання розрахунку коригування аналогічний порядку,
  передбаченому для податкових накладних.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Номер
  розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера в реєстрі
  виданих та отриманих податкових накладних.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">19.
  Оригінал розрахунку коригування надається покупцю товарів/послуг. Копія
  залишається у продавця.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Якщо
  розрахунок коригування складається платником податку до податкової накладної,
  яка відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V та пункту 11 підрозділу
  2 розділу XX Кодексу підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
  накладних, такий розрахунок надається покупцю тільки після його реєстрації
  у Єдиному реєстрі податкових накладних.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">У
  разі якщо розрахунок коригування складається на суму податку на додану
  вартість, яка перевищує суму, передбачену пунктом 11 підрозділу 2 розділу
  XX Кодексу, такий розрахунок підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
  накладних лише після реєстрації в ньому накладної, до якої виписується
  цей розрахунок.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">20.
  На підставі вказаного розрахунку отримувач товарів/послуг здійснює коригування
  податкового кредиту відповідно до статті 192 розділу V Кодексу (за умови
  дотримання положень законодавчих актів щодо віднесення сум до податкового
  кредиту) з обов'язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі
  виданих та отриманих податкових накладних (з від'ємним чи позитивним значенням).</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">21.
  На титульному аркуші розрахунку коригування вказується, до якої податкової
  накладної та за яким договором вносяться зміни.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">22.
  Розрахунок коригування складається виключно продавцем - особою, яка є
  платником податку, філією чи структурним підрозділом, якому делеговано
  право виписки податкової накладної (відповідно до пункту 2 цього Порядку),
  особою, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну
  діяльність та відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету,
  особою - управителем майна, яка веде окремий податковий облік з податку
  на додану вартість при здійсненні господарських операцій, пов'язаних з
  використанням майна, що отримане в управління за договорами управління
  майном, та покупцем - отримувачем послуги, наданої йому нерезидентом,
  місце постачання якої розташоване на митній території України, з обов'язковим
  включенням зазначених коригувань до зміни податкових зобов'язань та одночасним
  відображенням у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних з від'ємним
  чи позитивним значенням.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">23.
  У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань за операціями
  з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію
  України, у графі 4 розрахунку коригування вказується код таких товарів
  згідно з УКТ ЗЕД.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">24.
  Показники у графах 7, 8, 10 - 12 розрахунку коригування заповнюються у
  вартісному виразі відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">25.
  У графі 7 вказується фактична ціна без врахування податку на додану вартість,
  за якою раніше було здійснено постачання.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">26.
  У графі 8 вказується сума різниці між ціною домовленості без податку на
  додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за
  якою здійснено постачання.</font></p>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm">&nbsp;</p>
  <div align="center">
  <TABLE WIDTH=634 BORDER=0 CELLPADDING=2 CELLSPACING=0>
  <COL WIDTH=313>
  <COL WIDTH=313>
  <TR VALIGN=BOTTOM>
  <TD WIDTH=313> <P ALIGN=center><strong><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Директор
  Департаменту податкової,<BR>
  митної політики та методології<BR>
  бухгалтерського обліку</font></strong></P></TD>
  <TD WIDTH=313> <P ALIGN=center><strong><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">М.
  О. Чмерук</font></strong></P></TD>
  </TR>
  </TABLE>
  </div>
  <p ALIGN=justify STYLE="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><BR>
  <BR>
  <BR>
  </font></p>
  <DIV TYPE=FOOTER> </DIV>
  <!-- InstanceEndEditable --></td>
  </tr>
  <tr>
  <td bgcolor="#C2D6C5"><font color="#330000" size="1" face="Arial, Helvetica, sans-serif">При
  використанні матеріалів посилання на сайт ДПА в Луганській області обов'язкове
  © 2001-2012 ДПА в Луганській області</font></td>
  </tr>
  </table>
  </body>
  <!-- InstanceEnd -->[/html]

  _________________

  ░▒▓█▀▄▀▄▀▄█▓▒░
  [Профиль] [ЛС]
  Показать сообщения:    
  Ответить на тему

  Текущее время: Сегодня, в 18:12

  Часовой пояс: GMT + 2  Вы не можете начинать темы
  Вы не можете отвечать на сообщения
  Вы не можете редактировать свои сообщения
  Вы не можете удалять свои сообщения
  Вы не можете голосовать в опросах
  Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
  Вы не можете скачивать файлы