BitTorrentTracker PerecTracker.org
BitTorrentTracker PerecTracker.org
    
Register  ·  Log in
 
 · 
Forgot password?

 • Порядок налогообложения возвратной финансовой помощи с 01.04.2011 г.

  Reply to topic
   
  Author Message

  -sasha2006

  Post 30-Nov-2011 23:10

         

  [Quote]

  Порядок налогообложения возвратной финансовой помощи с 01.04.2011 г. 1. Порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку на прибуток від платника податку на прибуток на загальних підставах. Відповідно до пп. 14.1.257 ст. 14 ПКУ від 2 грудня 2010 року №2755-VI під поворотною фінансовою допомогою розуміють суму коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
  Сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки НБУ, розрахованої за кожен день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги, є безповоротною фінансовою допомогою. Згідно з п. 135.1 ст. 135 ПКУ до доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, як доходи звітного періоду, включаються інші доходи, які визначаються відповідно до п. 135.5 цієї статті. Разом з цим, пп. 135.5.4 п. 135.5 ПКУ передбачено, що інші доходи включають суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи.
  Отже, сума поворотної фінансової допомоги, отримана платником податку від особи, що є платником податку на прибуток на загальних підставах (сплачують податок на прибуток за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 ПКУ), не включається до доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування.
  Таким чином, у разі якщо платник податку не повертає суму отриманої поворотної фінансової допомоги на кінець звітного періоду особі, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, до доходів звітного періоду, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включається сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, яка залишається не поверненою на кінець такого звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожен день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.
  Нараховуються такі відсотки таким чином: суму не поверненої на кінець звітного періоду поворотної фінансової допомоги помножити на кількість днів користування та на облікову ставку НБУ і поділити на 365 днів.
  2. Порядок оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку від особи, яка не є платником податку на прибуток (у т. ч. нерезидента) або особи, яка має пільги з цього податку.
  Відповідно до пп. 14.1.257 ст. 14 ПКУ від 2 грудня 2010 року №2755-VI поворотна фінансова допомога — це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
  Підпунктом 135.5.5 ПКУ встановлено, що інші доходи, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включають суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються не поверненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (у т. ч. нерезидентів), або осіб, які згідно з цим Кодексом мають пільги з цього податку, у т. ч. право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені пунктом 151.1 статті 151 ПКУ.
  У разі якщо у майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося повернення. При цьому доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов’язання особи, яка надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні.
  Положення цього пункту не поширюються на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в т. ч. нерезидента) такого платника податку, у разі повернення допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.
  Операції з отримання/надання фінансової допомоги між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, не призводять до зміни їхніх витрат або доходів.

  _________________

  ░▒▓█▀▄▀▄▀▄█▓▒░
  [Profile] [PM]
  Display posts from previous:    
  Reply to topic

  The time now is: Today 19:09

  All times are GMT + 3 Hours  You cannot post new topics in this forum
  You cannot reply to topics in this forum
  You cannot edit your posts in this forum
  You cannot delete your posts in this forum
  You cannot vote in polls in this forum
  You cannot attach files in this forum
  You cannot download files in this forum